Stora biografen

Stora biografen, bild av Irena Magnusson.

Stora Biografen i Vänersborg är landets näst äldsta biograf som fortfarande används för filmvisning. Den byggdes år 1897 och höll enstaka filmvisningar fram till den 20 oktober år 1906 då invigningen för regelbundna visningar hölls. Salongen inrymmer 295 sittplatser.

Arbetareföreningens hus

Exteriören är oförändrad, men interiören moderniserad. Stora salen var under många år stadens egentliga samlingslokal för föreläsningar och andra offentliga möten (”vårt föreläsningsinstitut" i Fridas bok). Vänersborgs första biograf inreddes här 1906, samma år som Birger Sjöberg flyttade till Stockholm.

I Fridas bok gör Frida och hennes vän ett besök på biografen i Lilla Paris, där de ser den amerikanska storfilmen ”Havrekungens arv”. ”Biografens bländande ström av bilder” kan alltså med viss rätt associeras till Vänersborg.

Viktigare är att arbetareföreningen 1883 någonstans i staden hade öppnat en läsesal och 1885 ett lånebibliotek. Stadens lånebibliotek flyttade sin verksamhet till detta hus vid sekelskiftet. Först 1910 skapades ett folkbibliotek, som fram till 1916 fick utnyttja arbetareföreningens lilla sal.