Om Vänersborg Filmstudio

Illustrerad bild av en gammal filmprojektor

Vänersborg Filmstudio är ansluten till SFF - Sveriges Förenade Filmstudios. SFF är en ideell visningsorganisation som bedriver en framgångsrik verksamhet med att visa kvalitetsfilm i Sverige. Det finns idag närmare 100 filmklubbar, från Kiruna i norr till Ystad i söder, med drygt 30 000 medlemmar per år.

Filmstudions medlemmar är även välkomna att deltaga i SFFs arrangemang.

Vänersborg Filmstudio har under hösten 2008 startat ett samarbete med Folkuniversitetet. Information om Folkuniversitetet finns på deras hemsida.